Sunday, February 01, 2009

കറ്റാര്‍ വാഴ

Buzz It

കറ്റാര്‍ വാഴ......... അലോവേര
അസ്ഫോഡെലേഷ്യേ കുടുംബ്ബത്തില്‍ പെട്ട ഒരു ചെടിയാണ് കറ്റാര്‍വാഴ .
www.infution.co.cc
ഈ പോസ്റ്റിനു മുന്നേയുള്ള പോസ്റ്റ് ഇവിടെ വായിക്കാംഔഷധ മൂല്യമുള്ള ഒരു ചെടി. ജല ദൌര്‍ലഭ്യമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലും പാഴു്ഭൂമിയിലും വളരുന്ന ഒരു പാവം.
നൂറു വര്‍ഷം വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും എന്നതും പ്രത്യേകത.


പൊള്ളല്‍, മുറിവ് എന്നിവയ്ക്ക് പുറമേ ഒരു സൌന്ദര്യ വര്‍ദ്ധക വസ്തുവായും, ആരോഗ്യ പാനീയമാക്കിയും ഒക്കെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. പ്രമേഹത്തിനെ നിയന്ത്രിക്കാനും ഇതു ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കറ്റാര്‍ വാഴ നീരിനു് പ്രമേഹം കുറയ്ക്കുന്നതിനും, ഉറക്കം കിട്ടുന്നതിനും, മുറിവ് ചതവ് എന്നിവ അതിവേഗം ഉണക്കുന്നതിനും കഴിവുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

നല്ല തണുത്ത പ്രകൃതിയുള്ള കറ്റാര്‍വാഴയുടെ ഇലകളില്‍‍ ധാരാളം ജലം ഉള്ളതിനാലും പോഷകഗുണങ്ങള്‍‍ , ഔഷധഗുണങ്ങള്‍‍ എന്നിവ വോണ്ടുവോളം ഉള്ളതിനാലും പല തരത്തിലുള്ള ത്വക്ക് രോഗങ്ങളും മാറ്റാന്‍ കറ്റാര്‍വാഴയുടെ നീര് നിരന്തരമായി ലേപനം ചെയ്യുന്നത് ഫലപ്രദമാണ്. ഔഷധച്ചെടി, പ്രഥമശുശ്രൂഷയ്ക്കുള്ള മരുന്ന്, ജീവന്റെ നാഡി, അതിശയച്ചെടി, സ്വര്‍ഗ്ഗത്തിലെ മുത്ത് എന്നീ വിശേഷണങ്ങളില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന സസ്യമാണ് കറ്റാര്‍വാഴ.

കറ്റാര്‍വാഴയുടെ സ്വഭാവങ്ങള്‍ക്കു നിദാനം ഇല(പോള)കളില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജെല്ലിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മ്യൂക്കോപോളിസാക്കറൈഡുകളാണ്.കറ്റാര്‍റ്വാഴയില്‍ ജീവകങ്ങള്‍, അമിനോഅമ്ലങ്ങള്‍, ഇരുമ്പ്, മാങ്ഗനീസ്, കാ‍ത്സ്യം, സിങ്ക്, എന്‍സൈമുകള്‍ തുടങ്ങിയവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിപണിയില്‍ ആരോഗ്യപാനീയങ്ങള്‍, മോയിസ്ചറൈസറു‍കള്‍ , ക്ലെന്‍സറുകള്‍, ലേപനങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധി കറ്റാര്‍വാഴ ഉല്പന്നങ്ങള്‍ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ്. ആര്‍ത്രൈറ്റിസ്, ഡയബറ്റിസ്, അമിതകൊളെസ്റ്ററോള്‍ തുടങ്ങിയ അസുഖങ്ങളുള്ളവര്‍ക്ക് കറ്റാര്‍റ്വാഴ നീര് അത്യന്തം ഗുണകരമാണ്. ഇത് നല്ലൊരു ആന്റിഓക്സിഡന്‍റാണ്. കൂടാതെ ബാക്റ്റീരിയ, പൂപ്പല്‍ എന്നിവയെ ചെറുക്കുന്നതോടൊപ്പം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വര്‍ദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.


Aloe vera can be used as a moisturiser and in hair oils. It is considered as a lucky plant. This plant is used to enhance the beauty of the skin. In sanskrit it is called Ghritkumari.
The leaves contain a gel like substance and it a good moisturiser, heal wounds, burns and ulcers. The oil prepared with the kattar vazha gel and cocont oil is a good remedy for hair loss and the hair will become more black.
Some benefits of this lucky plant ..

1. It lightens the dark spots on the face
2. Prevents the ageing of the skin act as a skin nourisher.
3. Used in lip sticks, facial masks, Anti wrinkle creams, skin conditioners
4. Used for various skin disorders like Eczema, psoriasis and wounds.
5. Healing agent for dry and cracked skin
6. Medicine for liver and spleen disorders
7. Promotes hair growth
8. This plant is called as 'women's friend'- It regularises the mensus and eases the menopause troubles
9. It purifies the blood


അങ്ങനെ അങ്ങനെ , ഒത്തിരി ഒത്തിരി ഗുണമേന്മയുള്ള ഈ ചെടിയെ നമുക്കും വളര്‍ത്താം.

പൂച്ചെട്ടിയില്‍ വളരും.
വലിയ ശുശ്റൂഷയൊന്നും വേണ്ട.

നമ്മളെ ശുശ്റൂഷിക്കാന്‍ പര്യാപ്തന്‍.നൂറ് വര്‍ഷം.
നാം
ഇല്ലാതാകുന്നതു വരേയും പിന്നേയ്യും ഔഷധങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ ഇലകളുമായി നമ്മുടെ പിന്മുറക്കാര്ക്ക് നന്മകള്‍ നല്‍കാന്‍ ‍ പ്രാപ്തിയുള്ള ഈ മഹാ തേജസ്വനിക്ക് എന്‍റെ പ്രണാമം.


ലേഖനങ്ങളോട് കടപ്പാട്.

http://kif.gov.in/ml/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=29

http://ml.wikipedia.org/wiki/%E0%B4%95%E0%B4%B1%E0%B5%8D%E0%B4%B1%E0%B4%BE%E0%B4%B0%E0%B5%8D%E2%80%8D%E0%B4%B5%E0%B4%BE%E0%B4%B4

http://farm4.static.flickr.com/3518/3187897647_7c6c3b75f9_m.jpg
http://www.associatedcontent.com/article/348682/eat_some_aloe_vera_for_your_next_meal.html?cat=22

--------------------------------------------------------www.infution.co.cc
ഇന്ന് (03/03/2009) ആ പൂക്കളൊക്കെ പൊഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം രണ്ടു കായ്കള്‍ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു.
ആ ചിത്രവും ഇവിടെ പങ്ക്ങ്കു വയ്ക്കുന്നു.


www.infution.co.cc

14/03/2009 ഇന്ന് വായിച്ചത് ഇവിടെ കുറിക്കുന്നു.:)
-------------------------------------

The magic of Aloe Vera: (called Kattar Vazha in Kerala)
I had heard of Aloe vera since a long time. But I was surprised with the results.
My wife had rather rough, dry skin along her palms (due of course to repeated dish-washing and other toils) . But, just a few days back,
she started applying the gel from within the leaf of this plant, on her palm and face.
After just 5 days of daily application for a few minutes, her skin (palm), felt soft
and delicate. I could not believe it.
Method: cut off the leaf (say about an inch of it); extract the gel like stuff from within the
thick leaf and apply it liberally, spreading it on the skin. Leave it for 10 to 20 minutes.
Then wash it off. See the difference after just 4 to 5 days of daily application.
See the picture above: the gel is seen being squeezed out of the leaf.
Courtesy. http://cochinblogs-healthtips.blogspot.com/
--------------------------------------------
Aloe vera juice is the liquid that comes out of the aloe vera plant when cut or squeezed. For hundreds and probably thousands of years it has been used medicinally as a soothing balm for burns, cuts and scrapes.

The gel that comes out of the aloe leaf contains 96% water and 4% of 75 known chemicals. These chemicals are anesthetic, reduce swelling and itching, and antibacterial and ant fungal. They also increase blood circulation and activate skin cells to heal.

Today it is used for the same purposes, and also many more. I love aloe vera juice for sunburn treatment, and I also find it makes a great skin moisturizer to be used after shaving or on dry patches of skin. I use it on my face just before I go to bed to help heal any sun damage done during the day.

Dermatologists that do facial surgeries use aloe vera to speed up and reduce facial or skin surface scarring.

Aloe vera can also be mixed with a few drop of jojoba oil and applied to your hair. This combination helps to keep your hair pores from plugging up.

Aloe vera juice has more recently become very popular as a drink and for use internally. By drinking aloe vera juice you can eliminate your constipation. It is a strong laxative when used in strong concentrations. You can also help your constipation when taking it in capsules. Look for aloe capsules or drinks that have other herbs to tone down its strong effect in the colon.

If you drink aloe vera juice, here are some of the benefits you can expect:

-Good for blood circulation
    follow me on Twitter